TUT làm giảm tương tác với bạn bè mới nhất 2018

  Nếu bạn có mối quan hệ không tốt với một số bạn bè trên Facebook, nhưng không thể hủy kết bạn với họ. Bạn muốn Facebook hạn chế xuất hiện tin tức về người đó. Không muốn người đó xuất hiện trên newfeed của mình. Hiện nay Facebook vừa ra tính năng “Giảm tương tác với bạn bè trên Facebook”. Tính năng này chưa thấy Facebook công khai, nhưng bạn có thể làm theo hướng dẫn của AnonyViet để bật chế độ này lên.
  Với tính năng “Giảm tương tác với bạn bè trên Facebook” bạn và người đó vẫn là bạn bè. Nhưng bạn của bạn sẽ không biết được là bạn muốn nhìn thấy hình ảnh hay status của người đó. Và đây cũng là cách không muốn bạn bè nhìn thấy status của mình. Có thể nói đây là tính năng bằng mặt, nhưng không bằng lòng :D.
  Facebook muốn bạn cảm thấy thoải mái với mối quan hệ của mình trên. Nhằm hỗ trợ bạn, Facebook đã tạo các tùy chọn này để bạn có thể tiết kiệm thời gian bạn nhìn thấy ai đó trên Facebook. Giới hạn những gì bạn chia sẻ với người đó hoặc chỉnh sửa các bài viết cũ với họ

  Trước tiên bạn cần truy cập vào đường link dưới đây, để chọn Bạn bè muốn giảm tương tác. Người mà bạn không muốn xuất hiện trên Facebook của mình.
  Bạn chờ khoảng 1,2 sẽ xuất hiện bảng thông báo như hình bên dưới. Click vào đó và chọn bạn bè muốn giới hạn.
  Cách Giảm tương tác với bạn bè trên Facebook
  Tiếp theo đó bạn sẽ có 3 tùy chọn về cách giới hạn tin tức trên Facebook với bạn bè.

  1. Ẩn bớt nội dung

  Cách Giảm tương tác với bạn bè trên Facebook
  Tính năng này có nghĩa là: bạn sẽ không thấy những tin tức, hình ảnh, sự kiện liên quan đến người bạn muốn hạn chế. Trừ khi bạn truy cập vào trang cá nhân của người đó.

  2. Giới hạn nội dung “người bạn đó” sẽ nhìn thấy

  Cách Giảm tương tác với bạn bè trên Facebook
  Tính năng này có nghĩa là: Người bạn muốn giảm tương tác sẽ không thấy những tin tức, hình ảnh, sự kiện liên quan đến bạn. Trừ khi người đó truy cập vào trang cá nhân của bạn. (tính năng này ngược với tính năng Ẩn bớt nội dung).

  3. Chỉnh sửa người có thể xem bài viết trước đây

  Cách Giảm tương tác với bạn bè trên Facebook
  Mọi người sẽ tiếp tục nhìn thấy mọi thứ bạn đã cho phép họ xem trước đó. Bạn sẽ không bị bỏ gắn thẻ trong bất kỳ bài viết nào.
  Có 3 tùy chọn để bạn chọn:
  Giữ nguyên tất cả bài viết
  Đối tượng sẽ không thay đổi đối với bất kỳ bài viết nào bạn đã gắn thẻ và bạn sẽ không bị bỏ gắn thẻ trong bất kỳ bài viết nào với người đó.
  Chỉnh sửa từng bài viết
  Xem từng bài viết và quyết định bài nào bạn muốn giữ riêng tư hơn nữa hoặc bỏ gắn thẻ.
  Chỉnh sửa tất cả bài viết của tôi và bài viết tôi được gắn thẻ
  Mọi nội dung bạn đăng mà “người đó”được gắn thẻ sẽ chỉ hiển thị với những người được gắn thẻ. Bạn cũng sẽ bị bỏ gắn thẻ trong bài viết của “người đó” và các bài viết khác mà cả hai bạn được gắn thẻ. Mọi nội dung các bạn đã đăng lên tường của nhau cũng sẽ bị xóa.
  Sau khi lựa chọn tính năng thích hợp đối với bạn. Kéo xuống click vào nút Xong để hoàn tất.
  Cách Giảm tương tác với bạn bè trên Facebook
  ...
  Nội dung chính