TUT Unlock 583 Cân Sai INFO + SPAM NÁT + NOT EMAIL 2018 by Trần Hà

                               ***TUT Unlock 583 Cân Sai INFO + SPAM NÁT + NOT EMAIL***

  - Fake IP Tây Ban Nha ngôn ngữ UK nhé

  Vào link sau :

  https://web.facebook.com/help/contact/183000765122339?_rdc=1&_rdr

  UP cmnd ( trùng tên, không cần ngày sinh )
  Điền sdt nick vào, có mail thì điền mail

  - Giữ nguyên ip + ngôn ngữ vào link contact 907 :

  https://web.facebook.com/help/contact/260749603972907?_rdc=1&_rdr


  Dòng 1 điền sdt, có mail điền mail
  Dòng 2 tên nick
  Up cmnd lên
  Thần chú :

  My account disabled mistake ( thần chú không dùng tiếng việt nha )

  - Giữ ip + nn vào link 690 :

  https://web.facebook.com/help/contact/317389574998690?_rdc=1&_rdr

  Dòng 1 họ tên
  Dòng 2 ngày sinh giống trên cmnd
  Dòng 3 thần chú ở trên
  Dòng 4 điền sdt, có mail điền mail

  UP Xong đợi mail rep về, rep mail = ip us, up cmnd + ảnh rõ mặt lên, hóng 100% về

  TUT by Admin Thảo Blog

  Hình ảnh có liên quan

  ...
  Nội dung chính