Shase Template Fake Youtube cực ngầu max chất 2018

  Như tiêu đề,hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn Template fake youtube.com cực đẹp mà mình mới thu nhặt từ JS Bloger và ngừời thiết kế là Nguyễn Tuấn nhé !
  Demo sống : Click
  Demo ảnh :  Nếu bạn sao chép bài viết trên blog thì vui lòng để nguồn JS Bloger vào giúp mình. Tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng lại các bạn nhé.Chúc mọi người dùng temp vui vẻ và đừng quên theo dõi Trần Hà IT Blog để nhận thêm các bài viết hữu ích trong tương lại nhé!

  Information • Name : Youtube API Template Blogspot
 • Thiết kế : Nguyễn Tuấn
 • Share : Hồ Văn Thạch ( Ghi danh :)) chôm của lũ trẩu là một điều tốt chứ không phải xấu )
 • Responsive : True


 • Khi đăng video trên Youtube bài bạn sử dụng đoạn code sau , chỉnh qua soạn thảo HTML paste vào :

  <div class="v-wrap">
  <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="auto" src="https://www.youtube.com/embed/hEg6qgLBS1g?rel=0&amp;autoplay=1" width="100%"></iframe>
  </div><img border="0" height="0" src="https://i.ytimg.com/vi/hEg6qgLBS1g/mqdefault.jpg" width="0" />
  <div class="item-1">
  <h1>Hãy Tin Anh Lần Nữa - Chu Bin [LYRIC VIDEO] #HTALN </h1>
  </div>
  <div id="info"><span class="view-item"><span class="viewCount"></span>172.916 lượt xem</span>
  <div class="item-info"><span class="like-item"><i class="material-icons">thumb_up</i> <span class="likeCount"></span><i class="material-icons">thumb_down</i> <span class="dislikeCount"></span></span>
  <div class="dropdown">
  <a class="dropdown-link" href="javascript:void(0);"> <i class="material-icons">share</i> Chia sẻ</a>
  <ul class="dropdown-container">
  <li><a class="copy-link" href="javascript:void(0);" onclick="CopyLink()">Nhận liên kết</a>

  <li><a class="fb-share" href="javascript:void(0);" onclick="Facebook()">Facebook</a>
  </li>
  <li><a class="tw-share" href="javascript:void(0);" onclick="Twitter()">Twitter</a>
  </li>
  <li><a class="go-share" href="javascript:void(0);" onclick="Google()">Google+</a>
  </li>
  </ul>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="item-2"><img class='authoravatar' src="https://yt3.ggpht.com/a-/AN66SAwZ_7Iu8C9z4FBrp1H1FotVfbUZMF5Xy1GRbA=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no " alt="author"></img><span class="author-infor"><a href="https://www.youtube.com/channel/UC8qXLLEPgUV-WL1UVoKO41g" target="_blank" rel="nofollow">Hạ Vũ</a></span>
  <div class="time-info">
  <p>Xuất bản 22 thg 11, 2018 </p>
  </div><a class="subscriber" href="https://www.youtube.com/channel/UC8qXLLEPgUV-WL1UVoKO41g" target="blank" title="Subscribe us">Đăng ký <span class="youtubecount"></span></a>
  </div>
  <div class="item-3">Danh mục: <a href="/search/label/âm nhạc"><b>Âm Nhạc</b></a>
  <br />Giấy phép: <b>Giấy phép chuẩn của YouTube</b>
  <br />
  <br />#chubin #lyricvideo #video
  <br />Hãy Tin Anh Lần Nữa - Chu Bin [LYRIC VIDEO] </div>
  <a name='more'></a>
  <script>
  $.ajax({
  type: "GET",
  dataType: "json",
  url: 'https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=ID Video&key=API key',
  success: function(data) {
  var viewCount = data.items[0].statistics.viewCount;
  $(".viewCount").html(viewCount);
  var likeCount = data.items[0].statistics.likeCount;
  $(".likeCount").html(likeCount);
  var dislikeCount = data.items[0].statistics.dislikeCount;
  $(".dislikeCount").html(dislikeCount);
  }
  });
  </script>
  ...
  Nội dung chính